Novosti

Štedišama PBZ stambene štedionice pripisana DPS za 2016. godinu

ZAGREB, 4. prosinca 2017. - Ministarstvo financija je 4.12.2017. godine doznačilo PBZ stambenoj štedionici cjelokupan iznos državnih poticajnih sredstava za 2016. godinu.
Državna poticajna sredstva pripisana su na račune stambenih štediša.


Obavijest o izmjeni Odluke o naknadama

ZAGREB, 20. listopada 2017. – Štedionica je uskladila Odluku o naknadama za usluge sukladno novom Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju. Izmjene će se primjenjivat od 20.10.2017. godine.
Nova Odluka o naknadama


Štedišama PBZ stambene štedionice pripisana DPS za 2015. godinu

ZAGREB, 22. prosinca 2016. - Ministarstvo financija je 22.12.2016. godine doznačilo PBZ stambenoj štedionici cjelokupan iznos državnih poticajnih sredstava za 2015. godinu.
Državna poticajna sredstva pripisana su na račune stambenih štediša.


Novi Opći uvjeti poslovanja OUP-09

ZAGREB, 14. studenog 2016. - Hrvatska narodna banka odobrila je izmjenu i dopunu Općih uvjeta poslovanja OUP-09 PBZ stambene štedionice d.d. Zagreb.
Izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti poslovanja OUP-09 biti će u primjeni od 01. prosinca 2016. godine.
Opći uvjeti poslovanja OUP-09
Objašnjenje izmjena Općih uvjeta poslovanja OUP-09

 

Novi Opći uvjeti poslovanja OUP-08

ZAGREB, 15. srpnja 2016. - Hrvatska narodna banka odobrila je izmjenu i dopunu Općih uvjeta poslovanja OUP-08 PBZ stambene štedionice d.d. Zagreb.
Izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti poslovanja OUP-08 biti će u primjeni od 1. kolovoza 2016. godine.
Opći uvjeti poslovanja OUP-08
Objašnjenje izmjena Općih uvjeta poslovanja OUP-08

 

Novi Opći uvjeti poslovanja OUP-07

ZAGREB, 01. travnja 2016. - Hrvatska narodna banka odobrila je izmjenu i dopunu Općih uvjeta poslovanja OUP-07 PBZ stambene štedionice d.d. Zagreb.
Izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti poslovanja OUP-07 biti će u primjeni od 25. travnja 2016. godine.
Opći uvjeti poslovanja OUP-07
Objašnjenje izmjena Općih uvjeta poslovanja OUP-07

 

Novi Opći uvjeti poslovanja OUP-06

ZAGREB, 30. listopada 2015. - Od 16. studenog 2015. godine na snagu će stupiti novi Opći uvjeti poslovanja PBZ stambene štedionice OUP-06.
Opći uvjeti poslovanja OUP-06
Objašnjenje izmjena Općih uvjeta poslovanja OUP-06


Štedišama PBZ stambene štedionice pripisana DPS za 2013. godinu

ZAGREB, 29. prosinca 2014.   - Ministarstvo financija je 29.12.2014. godine doznačilo PBZ stambenoj štedionici cjelokupan iznos državnih poticajnih sredstava za 2013. godinu.
Državna poticajna sredstva pripisana su na račune stambenih štediša.


Novi Opći uvjeti poslovanja (OUP-05)

ZAGREB, 10. listopada 2014.   - Od 27. listopada 2014. godine na snagu će stupiti novi Opći uvjeti poslovanja PBZ stambene štedionice OUP-05.

Izmjenom Općih uvjeta poslovanja (članak 18.) predviđeno je da ukoliko klijent po isteku ugovorenog roka  štednje ne odluči raspolagati ušteđenim sredstvima na način propisan Općim uvjetima poslovanja Štedionice, Štedionica će s danom isteka ugovorenog roka štednje izvršiti automatsku obnovu ugovora na rok od 5 godina. O proteku ugovorenog roka štednje Štedionica će pisanim putem obavijestiti štedišu najmanje 15 dana prije proteka ugovorenog roka stambene štednje i mogućnostima koje prema važećim Općim uvjetima poslovanja Štedionice štediši stoje na raspolaganju.

Novi   Opći uvjeti poslovanja

 

Obavijest o izmjeni Odluke o naknadama

ZAGREB, 10. listopada 2014.   - Odlukom o naknadama za usluge regulirane su vrsta usluge i visina naknada.
Izmjenom Općih uvjeta poslovanja OUP-05 klijent više neće trebati podnositi zahtjev za nastavak štednje već će ugovor biti automatski obnovljen. U tu svrhu izmijenjena je Odluka o naknadama na način da se za automatsku obnovu ugovora neće naplaćivati naknada. Također, za otkaz automatski obnovljenog neće se naplaćivati naknada.

Ove izmjene primjenjivat će se od 27.10.2014. godine.

Nova Odluka o naknadama

 

Obavijest o izmjeni Odluke o naknadama

ZAGREB, 17. veljače 2014. - Poštovani, PBZ stambena štedionica d.d. (dalje: Štedionica) za usluge koje obavlja svojim klijentima naplaćuje naknade. Vrsta usluge i visina naknada regulirane su Odlukom o naknadama za usluge Štedionice čija se revizija radi po potrebi. Sukladno dokumentu „Promjenjivost naknada PBZ stambene štedionice d.d.“, Štedionica je provela procjenu internih i eksternih parametara koji utječu na visinu naknada koje Štedionica obračunava svojim klijentima.
Uprava Štedionice donijela je odluku o promjeni visine maksimalnog iznosa naknade za odobrenje kredita sa 7.000,00 na 1.900,00 kuna, kao i promjenu visine maksimalnog iznosa naknade za promjene ugovora o kreditu sa 500,00 na 700,00 kuna.
Ove izmjene primjenjivat će se od 17.02.2014. godine.
Odluka o naknadama 026-14

 

Štedišama PBZ stambene štedionice pripisana DPS za 2012. godinu

ZAGREB, 27. siječnja 2014. - Ministarstvo financija je 27.01.2014. godine doznačilo PBZ stambenoj štedionici cjelokupan iznos državnih poticajnih sredstava za 2012. godinu.
Državna poticajna sredstva pripisana su na račune stambenih štediša.

 

Novi Opći uvjeti poslovanja

ZAGREB, 14. lipnja 2013. - Poštovani, od 01. srpnja 2013. godine na snagu će stupiti novi Opći uvjeti poslovanja PBZ stambene štedionice OUP-04. Novi Opći uvjeti poslovanja prilagođeni su izmjenama i dopunama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (NN 015/2013 i NN 021/2010) glede definicije stambene štednje (članak 1. i 2.), zatim ustupanja prava i obveza iz ugovora o stambenoj štednji, a vezano uz izjednačavanje statusa bračnih i izvanbračnih drugova (članak 14.) te zamjene riječi »oporučitelja« s riječi: »Štediše« (članak 15).
Nadalje, izmijenjen je st. 6 u članku 17. koji se odnosi na slučaj ako štediša pisano ne obavijesti Štedionicu o računu na koji želi da mu se isplate sredstva prikupljene stambene štednje, a ugovor o stambenoj štednji je prestao, Štedionica na ta sredstva obračunava kamatu po stopi koju na kunska sredstva po viđenju obračunava Privredna banka Zagreb d.d. Izmjena se odnosi na mogućnost da Štedionica može Štediši obračunati i višu kamatnu stopu od prethodno navedene (sukladno odluci Štedionice), ali samo i jedino ako je ista viša, odnosno povoljnija za Štedišu.
Povećana je dobna granica za sklapanje ugovora na Zlatnu dječju štednju s 10 na 13 godina (članak 10. st.3) i izmijenjene su kamatne stope kod Bazne štednje na način da sada kamata na štednju umjesto 2,00% iznosi 2,50% (članak 12., st.1. točka b)), a kamata na kredit umjesto 4,88% sada iznosi 5,22% (članak 36., st.1. točka b)).
Novi Opći uvjeti poslovanja

 

Obavijest o izmjeni Odluke o naknadama
ZAGREB, 14. lipnja 2013. - Poštovani, PBZ stambena štedionica d.d. (dalje: Štedionica) za usluge koje obavlja svojim klijentima naplaćuje naknade. Vrsta usluge i visina naknada regulirane su Odlukom o naknadama za usluge Štedionice čija se revizija radi po potrebi.
Sukladno dokumentu „Promjenjivost naknada PBZ stambene štedionice d.d.“, Štedionica je provela procjenu internih i eksternih parametara koji utječu na visinu naknada koje Štedionica obračunava svojim klijentima.
Uprava Štedionice donijela je odluku o promjeni visine naknade za vođenje računa stambene štednje sa 30 na 35 kuna, kao i promjenu visine naknade za vođenje računa stambenog kredita sa 25 na 35 kuna te uvela naknadu za zamjenu založnog prava (hipoteke).
Ove izmjene primjenjivat će se od 01.07.2013. godine.
Odluka o naknadama 056-13

 

Štedišama PBZ stambene štedionice pripisana DPS za 2011. godinu

ZAGREB, 10. siječnja 2013. - Ministarstvo financija je 10.01.2013. godine doznačilo PBZ stambenoj štedionici cjelokupan iznos državnih poticajnih sredstava za 2011. godinu.
Državna poticajna sredstva pripisana su na račune stambenih štediša.

 

Štedišama PBZ stambene štedionice pripisana DPS za 2010. godinu

ZAGREB, 07. ožujka 2012. - Ministarstvo financija je 07.03.2012. godine doznačilo PBZ stambenoj štedionici cjelokupan iznos državnih poticajnih sredstava za 2010. godinu.
Državna poticajna sredstva pripisana su na račune stambenih štediša.

 

Ostvarite pravo na maksimalan iznos DPS-a za 2011. godinu

ZAGREB, 05. prosinca 2011. - Iskoristite priliku, uplatite stambenu štednju i ostvarite pravo na maksimalan iznos poticaja od 750,00 kn.
Ukoliko još nemate ugovor o stambenoj štednji do 31.12.2011. ga možete sklopiti uz Božićni popust na naknadu od 50 – 100%.

 

Štedišama PBZ stambene štedionice pripisana DPS za 2009. godinu

ZAGREB, 15. veljače 2011. - Ministarstvo financija je 15.02.2011. godine doznačilo PBZ stambenoj štedionici cjelokupan iznos državnih poticajnih sredstava za 2009. godinu.
Državna poticajna sredstva pripisana su na račune stambenih štediša.

 

Štedišama PBZ stambene štedionice pripisan preostali dio DPS za 2008. godinu

ZAGREB, 15. siječnja 2010. - Ministarstvo financija je 15.01.2010. godine doznačilo PBZ stambenoj štedionici preostali dio državnih poticajnih sredstava za 2008. godinu. Državna poticajna sredstva pripisana su na račune stambenih štediša.

 

Štedišama PBZ stambene štedionice pripisano 94,95% DPS za 2008. godinu

ZAGREB, 08. siječnja 2010. - Ministarstvo financija je 08.01.2010. godine doznačilo PBZ stambenoj štedionici 94,95% iznosa državnih poticajnih sredstava za 2008. godinu. Državna poticajna sredstva pripisana su na račune stambenih štediša.

 

Štedišama PBZ stambene štedionice pripisana DPS za 2007. godinu

ZAGREB, 23. prosinca 2008. - Ministarstvo financija je 22.12.2008. godine doznačilo PBZ stambenoj štedionici cjelokupan iznos državnih poticajnih sredstava za 2007. godinu. Državna poticajna sredstva pripisana su na račune stambenih štediša.

 

Štedišama PBZ stambene štedionice pripisana državna poticajna sredstva za 2006. godinu

ZAGREB, 13. studeni 2007. - Ministarstvo financija je 12. 11. 2007. godine doznačilo PBZ stambenoj štedionici 100% državnih poticajnih sredstava za 2006. godinu. Državna poticajna sredstva pripisana su na račune stambenih štediša.

 

Štedišama PBZ stambene štedionice pripisana državna poticajna sredstva

ZAGREB, 13. listopada 2006. - Ministarstvo financija je 12.10.2006. godine doznačilo PBZ stambenoj štedionici 97,27% državnih poticajnih sredstava za 2005. godinu. Državna poticajna sredstva pripisana su na račune stambenih štediša.