Krediti za međufinanciranje

Krediti za međufinanciranje su stambeni krediti koje mogu koristiti stambene štediše u periodu trajanja stambene štednje (nije potrebno čekati protek ugovorenog roka štednje).

Da bi se mogao koristiti kredit za međufinanciranje na računu štednje mora biti uplaćena zadovoljavajuća visina štednje ovisno o vrsti ugovorene štednje.

Krediti za međufinanciranje odobravaju se u visini ugovorenog iznosa štednje.

Ugovoreni iznos štednje = Iznos kredita za međufinanciranje

Redovni stambeni krediti odobravaju se u kunama i uz valutnu klauzulu vezani za srednji tečaj EUR Hrvatske narodne banke.
Za kredite uz valutnu klauzulu minimalni iznos kredita je 2.000,00 EUR, a maksimalni iznosi 200.000,00 EUR.
Za kredite u kunama minimalni iznos iznosi 15.000,00 HRK, a maksimalni iznos 1.500.000,00 HRK

Kamatna stopa i rok otplate kredita definirani su ugovorenom vrstom štednje.

Cijeli iznos kredita za međufinanciranje mora se namjenski koristiti, a plasman kredita se radi na temelju dostavljene dokumentacije (kupoprodajni ugovori, predračuni, računi, građevinske situacije i sl.) isplatom na račun prodavatelja ili izvođača radova. Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci.

Otplata kredita je u jednakim mjesečnim anuitetima.

Nakon proteka ugovorenog roka štednje, kredit za međufinanciranje umanjuje se za iznos ušteđevine, a na umanjeni iznos glavnice utvrđuje se novi iznos anuiteta za preostali rok otplate kredita.

TRENUTNI UVJETI STAMBENIH KREDITA S MEĐUFINANCIRANJEM  

Stambeni krediti s međufinanciranjem u KUNAMA i uz valutnu klauzulu u EUR

Želite li riješiti svoje stambene potrebe ili refinancirati stambeni kredit uz povoljnije uvjete, rješenje su stambeni krediti u kunama i uz valutnu klauzulu u EUR PBZ stambene štedionice. Stambenim kreditima možete se koristiti odmah nakon sklapanja ugovora o stambenoj štednji.

Zatražite stambeni kredit u kunama i uz valutnu klauzulu u EUR PBZ stambene štedionice u najbližoj PBZ poslovnici.

 

 

Cijeli iznos kredita plasira se na temelju adekvatne dokumentacije (kupoprodajni ugovor, predračuni, građevinske situacije i sl.) isplatom na račun prodavatelja ili izvođača radova.

Iznos kredita:

Pogodnosti stambenih kredita:

Naknade:

Namjena stambenog kredita:

Rok korištenja kredita:

Instrumenti osiguranja
Obavezni instrumenti osiguranja:

Drugi instrumenti osiguranja:

Za kredite do 115.000,00 HRK ili 15.000,00 EUR

Za kredite preko 115.000,00 HRK ili 15.000,00 EUR

Kreditna sposobnost:

Promotivni spot pogledajte ovdje:

Dodatne informacije potražite:

Info telefon 0800 72 72