Kontakti

Ugovor o stambenoj štednji možete sklopiti:

- u poslovnicama Privredne banke Zagreb
- u poslovnicama OVB Allfinanz

- kod ovlaštenih posrednika PBZ stambene štedionice

Besplatni info telefon 0800 365 365.

Potrošač može podnijeti pisani prigovor putem pošte na adresu: PBZ stambena štedionica d.d., Radnička cesta 44, HR-10000 Zagreb, telefaksom 01/636 37 31 ili slanjem e-maila na adresu info.stambena@pbz.hr.
Štedionica će na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana, odnosno u roku od 7 radnih dana od dana zaprimanja prigovora ukoliko se prigovor odnosi na pružanje platne usluge.