Kalkulator stambene štednje i kredita

Uz kraći rok niža kamata

Rok otplate

Uz valutnu klauzulu u EUR

Kredit za međufinanciranje

Redovni kredit

do 8 godina

2,80%

3,80%

do 15 godina

3,00%

4,00%

do 25 godina

3,10%

4,10%

Rok otplate

HRK

Kredit za međufinanciranje

Redovni kredit

do 8 godina

3,20%

4,00%

do 15 godina

3,50%

4,20%

do 25 godina

3,70%

4,50%