Akcije u tijeku

1. Stambeni krediti s međufinanciranjem u KUNAMA

Iznos kredita: od 15.000,00 do 1.500.000,00 HRK - jednak ugovorenom iznosu štednje

Naknade:

Namjena kredita:

Rok korištenja kredita: 12 mjeseci

Instrumenti osiguranja:

> obavezni instrumenti:
zadužnica
izjava o zapljeni po pristanku dužnika

> drugi instrumenti:
krediti do 115.000,00 HRK
- depozit na računu štednje
- jedan jamac ili 10% depozita ili polica životnog
osiguranja otkupne vrijednosti 10% ili hipoteka
krediti preko 115.000,00 HRK
- depozit na računu štednje
- hipoteka minimalne vrijednosti = iznos kredita –
depozit/ 0,80
- polica osiguranja nekretnine

Trošak procjene nekretnine snosi Štedionica.

Kreditna sposobnost: mjesečna plaća - osnovica 2,300,00 kuna -obveze po starim kreditima

Stambena štednja:

- sklapanje ugovora o stambenoj štednji bez naknade
- klijent ima sva prava po stambenoj štednji, a nakon uplate potrebnog štednog uloga za odobrenje kredita više nije potrebno vršiti uplate na račun stambene štednje
- nakon proteka ugovorenog roka štednje, sredstva štednje (štedni ulog, kamata i DPS) prenose se na kreditnu partiju radi prebijanja kredita. Za novu glavnicu radi se novi plan otplate.

Letak (pdf - 568 KB)

Trajanje akcije: do 30.06.2016. godine

 

2. Stambeni krediti s međufinanciranjem u EURIMA

Vrsta
štednje

Rok
otplate

Kredit za međufinanciranje

Redovni kredit

Učešće
10%

Učešće
5%

PRIMA

do 8 god.

4,22%
(eks 4,44%)

4,44%
(eks 4,67%)

4,44%
(eks 4,53%)

BAZNA

do 15 god.

4,44%
(eks 4,61%)

4,66%
(eks 4,84%)

4,66%
(eks 4,76%)

ZLATNA

do 25 god.

4,66%
(eks 4,82%)

4,88%
(eks 5,05%)

4,88%
(eks 4,99%)

ENERGO DOM

do 25 god.

3,66%
(eks 3,77%)

3,88%
(eks 4,00%)

4,88%
(eks 4,99%)


Iznos kredita:
• do 200.000,00 EUR - jednak ugovorenom iznosu štednje
Krediti se odobravaju uz valutnu klauzulu vezanu za srednji tečaj HNB za EUR

Naknade:
• naknada za obradu kreditnog zahtjeva: 1% od iznosa kredita maksimalno 1.900,00 kuna
- do 30.06.2016. godine bez naplate naknade
• naknada za vođenje kreditnog računa 35,00 kuna godišnje

Namjena kredita:
• kupnja stana ili kuće
• izgradnja nekretnine za stanovanje
• dovršetak, dogradnja, adaptacija i opremanje stambene nekretnine
• kupnja građevinskog zemljišta
• plaćanje komunalnih naknada za izgradnju stambene nekretnine
• otplata stambenog kredita u drugoj banci ili štedionici

ENERGO DOM kreditima mogu se financirati kupovina i izgradnja stambene nekretnine energetskog razreda A, A+ i B , te za poboljšanje energetske učinkovitosti postojećih nekretnina (obnova fasade i krova, zamjena vanjske stolarije, zamjena načina grijanja radi poboljšanja energetske učinkovitosti). Cijeli iznos kredita plasira se na temelju adekvatne dokumentacije (kupoprodajni ugovor, predračuni, građevinske situacije i sl.) isplatom na račun prodavatelja ili izvođača radova.

Rok korištenja kredita:
• 12 mjeseci

Instrumenti osiguranja:
• obavezni instrumenti:
- zadužnica
- izjava o zapljeni po pristanku dužnika

• drugi instrumenti:
> krediti do 15.000,00 EUR
- depozit na računu štednje
- jedan jamac ili 10% depozita ili polica životnog
- osiguranja otkupne vrijednosti 10% ili hipoteka

> krediti preko 15.000,00 EUR
- depozit na računu štednje
- hipoteka minimalne vrijednosti = iznos kredita – depozit / 0,80
- polica osiguranja nekretnine

Kreditna sposobnost:
• mjesečna plaća - osnovica 2,300,00 kuna -obveze po starim kreditima

Stambena štednja:
Sklapanje ugovora o stambenoj štednji BEZ NAKNADE
Klijent ima sva prava po stambenoj štednji, a nakon uplate potrebnog štednog uloga za odobrenje kredita više nije potrebno vršiti uplate na račun štednje.
Nakon proteka ugovorenog roka štednje, sredstva štednje (štedni ulog, kamata i DPS) prenose se na kreditnu partiju radi prebijanja kredita. Za novu glavnicu radi se novi plan otplate.

Trajanje akcije:
od 01.04.2016.do 30.06.2016. godine.

3. Kreditiranje kupovine stanova po Programu poticanja prodaje novoizgrađenih stanova na tržištu pod nazivom POS+

Program POS_plus
Sa statusom klijenta
Predmet kreditiranja - kupnja nekretnina novoizgrađeni stanovi u sustavu PDV
Prodajna cijena stana - nekretnine max. 1.400,00 EUR po m2 korisne površine stana
Namjena kredita stambeni kredit za kupovinu stana
Vrsta kredita dugoročni krediti uz valutnu klauzulu vezanu za EUR obračunat po srednjem tečaju HNB za EUR
Status klijenta/neklijenta korisnik kredita mora biti štediša PBZ stambene štedionice
Kreditna sposobnost prosječna neto plaća za posljednja tri mjeseca umanjena za 2.300,00 kuna i eventualne obveze po ranije korištenim kreditima ( podaci iz HROK-a)
Vlastita sredstva kupca Kreditna sredstva
min. 15% prodajne cijene
do 85% prodajne cijene
Uplata na račun štednje 5% iznosa kredita
Promjenjivost kta. stope (uvjeti promjene) fiksna kamatna stopa
Iznos kredita - bankovni dio od min. 10.000,00 do 200.000,00 EUR
Rok otplate period međufinanciranja do 5 godina, redovni kredit do 15 godina,
ukupno do 20 godina
Kamatna stopa (nominalna) Efektivna EKS u periodu međufinanciranja - nominalna kamatna stopa 3,88% fiksna,
EKS 4,07%*
u periodu redovnog kredita - nominalna kamatna stopa 5,44% fiksna,
EKS 5,58%*
Naknada za obradu kredita 1% od iznosa kredita
Procjena nekretnine procjena nekretnine od ovlaštenog procjenitelja prihvatljivog za Štedionicu
Način otplate mjesečnim anuitetima
Instrtumenti osiguranja Zadužnica
izjava o suglasnosti
založno pravo na nekretnini-hipoteka
polica osiguranja od požara
Naknada kod prijevremene otplate od 0 do 1% sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju
Posebne pogodnosti - fiksna kamatna stopa na kredit i stambenu štednju,
- ostvaruju se sva prava po stambenoj štednji,
- kamata na štednju po stopi od 3,10% godišnje,
- državna poticajna sredstva,
- ne naplaćuje se naknada za sklapanje ugovora o stambenoj štednji od 1% ugovorenog iznosa.
Starosna dob korisnika kredita/sudužnika Nakon proteka ugovorenog roka trajanja stambene štednje od 5 godina, sredstva stambene štednje koriste se za prebijanje kredita.

 

4. PBZ stambena štedionica odobrava stambene kredite BEZ naplate naknade za obradu kreditnog zahtjeva u periodu od 01.04. do 30.06.2016. godine.

5. PBZ stambena štedionica snosi trošak procjene nekretnine koja se daje u zalog po kreditu u periodu od 18.04. do 30.06.2016. godine.

Info telefon 0800 72 72