Akcije u tijeku

1. Stambeni krediti s međufinanciranjem u KUNAMA

Želite li riješiti svoje stambene potrebe ili refinancirati stambeni kredit uz povoljnije uvjete, rješenje su stambeni krediti u kunama PBZ stambene štedionice. Stambenim kreditima možete se koristiti odmah nakon sklapanja ugovora o stambenoj štednji.

Zatražite stambeni kredit u kunama PBZ stambene štedionice u najbližoj PBZ poslovnici.

 

 

 

ENERGO DOM krediti

Cijeli iznos kredita plasira se na temelju adekvatne dokumentacije (kupoprodajni ugovor, predračuni, građevinske situacije i sl.) isplatom na račun prodavatelja ili izvođača radova.

Iznos kredita:

Pogodnosti stambenih kredita u kunama :

Naknade:

Namjena stambenog kredita:

Rok korištenja kredita:

Instrumenti osiguranja
Obavezni instrumenti osiguranja:

Drugi instrumenti osiguranja:

Za kredite do 115.000,00 HRK

Za kredite preko 115.000,00 HRK

Kreditna sposobnost:

Dodatne informacije potražite:

 

2. Stambeni krediti s međufinanciranjem u EURIMA

ENERGO DOM krediti

Cijeli iznos kredita plasira se na temelju adekvatne dokumentacije (kupoprodajni ugovor, predračuni, građevinske situacije i sl.) isplatom na račun prodavatelja ili izvođača radova.

Iznos kredita:

Pogodnosti stambenih kredita:

Naknade:  

Namjena kredita:  

Rok korištenja kredita:

Instrumenti osiguranja kredita
Obavezni instrumenti osiguranja:  

Drugi instrumenti osiguranja:  

Za kredite do 15.000,00 EUR

Za kredite preko 15.000,00 EUR

Kreditna sposobnost:

Dodatne informacije potražite:

3. Kreditiranje kupovine stanova po Programu poticanja prodaje novoizgrađenih stanova na tržištu pod nazivom POS+

Program POS_plus
Sa statusom klijenta
Predmet kreditiranja - kupnja nekretnina novoizgrađeni stanovi u sustavu PDV
Prodajna cijena stana - nekretnine max. 1.400,00 EUR po m2 korisne površine stana
Namjena kredita stambeni kredit za kupovinu stana
Vrsta kredita dugoročni krediti uz valutnu klauzulu vezanu za EUR obračunat po srednjem tečaju HNB za EUR
Status klijenta/neklijenta korisnik kredita mora biti štediša PBZ stambene štedionice
Kreditna sposobnost prosječna neto plaća za posljednja tri mjeseca umanjena za 2.300,00 kuna i eventualne obveze po ranije korištenim kreditima ( podaci iz HROK-a)
Vlastita sredstva kupca Kreditna sredstva
min. 15% prodajne cijene
do 85% prodajne cijene
Uplata na račun štednje 5% iznosa kredita
Promjenjivost kta. stope (uvjeti promjene) fiksna kamatna stopa
Iznos kredita - bankovni dio od min. 10.000,00 do 200.000,00 EUR
Rok otplate period međufinanciranja do 5 godina, redovni kredit do 15 godina,
ukupno do 20 godina
Kamatna stopa (nominalna) Efektivna EKS u periodu međufinanciranja - nominalna kamatna stopa 3,88% fiksna,
EKS 4,07%*
u periodu redovnog kredita - nominalna kamatna stopa 5,44% fiksna,
EKS 5,58%*
Naknada za obradu kredita 1% od iznosa kredita
Procjena nekretnine procjena nekretnine od ovlaštenog procjenitelja prihvatljivog za Štedionicu
Način otplate mjesečnim anuitetima
Instrtumenti osiguranja Zadužnica
izjava o suglasnosti
založno pravo na nekretnini-hipoteka
polica osiguranja od požara
Naknada kod prijevremene otplate od 0 do 1% sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju
Posebne pogodnosti - fiksna kamatna stopa na kredit i stambenu štednju,
- ostvaruju se sva prava po stambenoj štednji,
- kamata na štednju po stopi od 3,10% godišnje,
- državna poticajna sredstva,
- ne naplaćuje se naknada za sklapanje ugovora o stambenoj štednji od 1% ugovorenog iznosa.
Starosna dob korisnika kredita/sudužnika Nakon proteka ugovorenog roka trajanja stambene štednje od 5 godina, sredstva stambene štednje koriste se za prebijanje kredita.

Dodatne informacije potražite:

Info telefon 0800 72 72