Akcije u tijeku

1. Kamata na kredite već od 2,88% fiksna

2. Stambeni krediti uz fiksnu kamatnu stopu

Pogodnosti:
Postojećim i novim stambenim štedišama sa većim štednim ulogom omogućava se korištenje stambenog kredita uz povoljniju kamatnu stopu u periodu trajanja štednje-međufinanciranja.

Tko može biti korisnik kredita
Stambeni kredit s međufinanciranjem mogu koristiti svi kreditno sposobni državljani Republike Hrvatske koji imaju sklopljen ugovor o stambenoj štednji.

 

  

Kredit za međufinanciranje

 

Redovni kredit

 

 

Vrsta štednje  

Rok otplate

Visina depozita na računu štednje

30%

15%

5%

Fiksna kamatna stopa

PRIMA

do 8 god.

3,88%
(eks 4,02%)

4,44%
(eks 4,60%)

4,88%
(eks 5,06%)

4,88%
(eks
5,00%)

BAZNA

do 15 god.

4,44%
(eks 4,57%)

4,88%
(eks 5,03%)

5,22%
(eks 5,39%)

5,22%
(eks
5,36%)

ZLATNA

do 20 god

4,88%
(eks 5,03%)

5,22%
(eks 5,38%)

5,44%
(eks 5,61%)

5,44%
(eks
5,58%)

ENERGO DOM

do 20 god

3,66%
(eks 3,76%)

4,22%
(eks 4,34%)

4,44%
(eks 4,57%)

5,44%
(eks
5,59%)

PRIMA ENERGO DOM

do 8 god

2,88%
(eks 3,28%)

4,88%
(eks
5,18%)

 

1. Iznos kredita:
Do 200.000,00 EUR - jednak ugovorenom iznosu štednje

2. Krediti se odobravaju uz valutnu klauzulu vezanu za srednji tečaj HNB za EUR


3. Naknade:

Naknada za odobrenje kredita 1% maksimalno 1.900,00 kuna naknada za vođenje kreditnog računa 35,00 kuna godišnje

4. Namjena kredita:

kupnja nekretnine za stanovanje
izgradnja nekretnine za stanovanje
dovršetak, dogradnja,adaptacija i opremanje stambene nekretnine
kupnja građevinskog zemljišta
plaćanje komunalnih naknada za izgradnju stambene nekretnine
otplata stambenog kredita u drugoj banci ili štedionici

ENERGO DOM kreditima mogu se financirati kupovina i izgradnja stambene nekretnine enetgetskog razreda A, A+ i B, te za poboljšanje energetske učinkovitosti postojećih nekretnina (obnova fasada i krovova, zamjena vanjske stolarije, promjena načina grijanja i hlađenja radi poboljšanja energetske učinkovitosti).
Cijeli iznos kredita plasira se na temelju adekvatne dokumentacije (kupoprodajni ugovor, predračuni, građevinske situacije i sl.) isplatom na račun prodavatelja ili izvođača radova.

5. Rok korištenja kredita:

12 mjeseci

6. Instrumenti osiguranja:

obavezni instrumenti:
- zadužnica
- izjava o zapljeni po pristanku dužnika
drugi instrumenti:
- krediti do 15.000,00 EUR
depozit na računu štednje
jedan jamac ili 10% depozita ili polica životnog osiguranja otkupne vrijednosti 10% ili hipoteka
- krediti preko 15.000,00 EUR
depozit na računu štednje
hipoteka u omjeru 1:1,05 ako je visina depozita 5%
hipoteka u omjeru 1:1 ako je visina depozita 15% i 30%
polica osiguranja nekretnine

7. Kreditna sposobnost:

Mjesečna plaća - osnovica 2.300,00 kuna - obveze po starim kreditima

8. Stambena štednja:

Sklapanje ugovora o stambenoj štednji BEZ NAKNADE
Klijent ima sva prava po stambenoj štednji, a nakon uplate potrebnog štednog uloga za odobrenje kredita više nije potrebno vršiti uplate na račun štednje.
Nakon proteka ugovorenog roka štednje, sredstva štednje (štedni ulog, kamata i DPS) prenose se na kreditnu partiju radi prebijanja kredita. Za novu, umanjenu glavnicu radi se novi plan otplate.

Trajanje akcije:
od 01.06.2015. do 31.12.2015.godine

2. Kreditiranje kupovine stanova po Programu poticanja prodaje novoizgrađenih stanova na tržištu pod nazivom POS+

Program POS_plus
Sa statusom klijenta
Predmet kreditiranja - kupnja nekretnina novoizgrađeni stanovi u sustavu PDV
Prodajna cijena stana - nekretnine max. 1.400,00 EUR po m2 korisne površine stana
Namjena kredita stambeni kredit za kupovinu stana
Vrsta kredita dugoročni krediti uz valutnu klauzulu vezanu za EUR obračunat po srednjem tečaju HNB za EUR
Status klijenta/neklijenta korisnik kredita mora biti štediša PBZ stambene štedionice
Kreditna sposobnost prosječna neto plaća za posljednja tri mjeseca umanjena za 2.300,00 kuna i eventualne obveze po ranije korištenim kreditima ( podaci iz HROK-a)
Vlastita sredstva kupca Kreditna sredstva
min. 15% prodajne cijene
do 85% prodajne cijene
Uplata na račun štednje 5% iznosa kredita
Promjenjivost kta. stope (uvjeti promjene) fiksna kamatna stopa
Iznos kredita - bankovni dio od min. 10.000,00 do 200.000,00 EUR
Rok otplate period međufinanciranja do 5 godina, redovni kredit do 15 godina,
ukupno do 20 godina
Kamatna stopa (nominalna) Efektivna EKS u periodu međufinanciranja - nominalna kamatna stopa 3,88% fiksna,
EKS 4,07%*
u periodu redovnog kredita - nominalna kamatna stopa 5,44% fiksna,
EKS 5,58%*
Naknada za obradu kredita 1% od iznosa kredita
Procjena nekretnine procjena nekretnine od ovlaštenog procjenitelja prihvatljivog za Štedionicu
Način otplate mjesečnim anuitetima
Instrtumenti osiguranja Zadužnica
izjava o suglasnosti
založno pravo na nekretnini-hipoteka
polica osiguranja od požara
Naknada kod prijevremene otplate od 0 do 1% sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju
Posebne pogodnosti - fiksna kamatna stopa na kredit i stambenu štednju,
- ostvaruju se sva prava po stambenoj štednji,
- kamata na štednju po stopi od 3,10% godišnje,
- državna poticajna sredstva,
- ne naplaćuje se naknada za sklapanje ugovora o stambenoj štednji od 1% ugovorenog iznosa.
Starosna dob korisnika kredita/sudužnika Nakon proteka ugovorenog roka trajanja stambene štednje od 5 godina, sredstva stambene štednje koriste se za prebijanje kredita.

 

Info letak
Info telefon 0800 72 72