Akcije u tijeku

1. Stambeni krediti s međufinanciranjem u KUNAMA i uz valutnu klauzulu u EUR

Želite li riješiti svoje stambene potrebe ili refinancirati stambeni kredit uz povoljnije uvjete, rješenje su stambeni krediti u kunama i uz valutnu klauzulu u EUR PBZ stambene štedionice. Stambenim kreditima možete se koristiti odmah nakon sklapanja ugovora o stambenoj štednji.

Zatražite stambeni kredit u kunama i uz valutnu klauzulu u EUR PBZ stambene štedionice u najbližoj PBZ poslovnici.

 

 

Vrsta štednje Krediti za međufinanciranje Redovni kredit Ukupni rok otplate
Kamatna stopa Rok otplate Kamatna stopa Rok otplate
PRIMA 3,00% (EKS 3,05%) 2 god. 3,66% (EKS 3,73%) do 6 god. do 8 godina
BAZNA 3,80% (EKS 3,87%) 5 god. 3,80% (EKS 3,87%) do 10 god. do 15 godina
ZLATNA 4,10% (EKS 4,18%) 5 god. 4,10% (EKS 4,18%) do 20 god. do 25 godina

Kamatna stopa je jednaka za kredite u kunama i za kredite uz valutnu klauzulu u EUR.

 

Cijeli iznos kredita plasira se na temelju adekvatne dokumentacije (kupoprodajni ugovor, predračuni, građevinske situacije i sl.) isplatom na račun prodavatelja ili izvođača radova.

Iznos kredita:

Pogodnosti stambenih kredita:

Naknade:

Namjena stambenog kredita:

Rok korištenja kredita:

Instrumenti osiguranja
Obavezni instrumenti osiguranja:

Drugi instrumenti osiguranja:

Za kredite do 115.000,00 HRK ili 15.000,00 EUR

Za kredite preko 115.000,00 HRK ili 15.000,00 EUR

Kreditna sposobnost:

Dodatne informacije potražite:

 

Info telefon 0800 72 72